Koraci koji prethode dobijenoj vozačkoj dozvoli

by admin
0 komentar

Koraci koji prethode dobijenoj vozačkoj dozvoli, odnose se na praktičnu i teorijsku obuku budućih vozača. Polaganje vozačkog ispita nakon odrađene praktične obuke spada u glavni segment upravljanja motornim vozilom. Praktičnim delom odnosno obukom, kandidat se osposobljava za samostalno upravljanje motornim vozilom. Teorijska nastava sačinjena je od ispitnih pitanja koja predstavljaju bezbednosne mere, pravila, saobraćajnu signalizaciju i pravilno upravljanje vozilom. Svaki kandidat za vozača mora savesno i odgovorno pristupiti predavanjima sa završnim ispitima. Pravila polaganja svedena su na osnovu zakonskih prava podneta od strane Ministarstva unutrašnjih poslova. 

Sadržaj praktičnog dela obuke vozača

Nakon završene teorijske obuke, kandidat za budućeg vozača, pristupa praktičnom delu obuke. Praktična obuka počinje primenom osnovnih radnji vožnje, startovanja vozilom, menjanje brzina, zaustavljanje, kretanje i upotreba ogledala. Navedene radnje predstavljaju osnovu za manipulaciju vozilom. Upotreba odnosno manipulacija kvačilom kao osnovnom spojnicom za pokretanje vozila, glavna je spona za uspešno savladanu vožnju. 

Na pologonima se odvija vežbanje zadatih radnji vozilom, pri čemu se najčešće vrše radnje zaustavljanja, kretanja i parkiranja. Parkiranje se vrši na osnovu obeleženih polja sa čunjevima. Čunjevi su glavni reperi koje budući vozači aktivno prate putem retrovizora. 

Instruktori procenjuju spremnost kandidata za upravljanje vozilom na putevima srednjeg i umerenog intenziteta saobraćaja. Od vozača se očekuje aktivno poznavanje saobraćajne signalizacije, čitanje znakova upozorenja i kretanje preporučenom brzinom. Tokom praktične obuke, vozači se susreću sa pravilima saobraćaja na raskrsnicama, prestojavanju i promeni saobraćajne trake. 

Svaki neuspeli pokušaj praktičnog ispita vožnje, kandidat ponovo plaća, pri čemu se određuje cena na osnovu prisustva ispitne komisije. Kandidati su dužni uplatu prijave i ponovni izlazak stručne ispitne komisije. 

Usluge plaganja vozačkog ispita auto škola i cenovnik

Celokupni troškovi polaganja i obuke vozačkog ispita, kandidati plaćaju sami, pri čemu je olakšana uplata na rate. Vlada Republike Srbije u skladu sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, reguliše najvišu i najnižu cenu polaganja vožnje. Auto škola poseduje cenovnik usluga propisanih zakonom, pri čemu pravna lica nemaju zakonsku osnovu za imenovanje cenovnih planova. 

Kandidati mogu pristupiti završnom polaganju vozačkog ispita ali im probna dozvola ne može biti izdata bez izmirivanja svih zaostalih dugovanja. Auto škola cenovnik uključuje u praktičnu i teorijsku obuku, obavezne potvrde i odabranu stručnu komisiju. Lica koja maloletna polažu vozački ispit, pored sopstvene odgovornosti imaju potpisan ugovor sa pravim licem i roditeljem. 

Cena polaganja kompletnog vozačkog ispita, nema uticaja na kvalitetan kadar odnosno stručni tim instruktora za osposobljavanje budućih vozača. Uz adekvatnu saradnju lokalne samouprave, jednom ili dva puta nedeljno, vrši se praktično polaganje uz obavezno prisustvo ispitne komisije koju čine instruktor i policajac. 

Uslovi za polaganje praktičnog dela vožnje

Nakon položenog teorijskog dela ispita koje se sastoji iz bezbednosnih mera i pravila saobraćaja, sledi praktična obuka vozača. Teorijski deo ispita, određen je stručnom literaturom shodno odabranom stepenu kategorije vozila. Kandidati moraju imati potvrdu o zdravstvenom stanju odnosno sposobnosti za upravljanjem vozilom. Zakonom se moraju ispoštovati starosne granice shodno odabranim kategorijama. 

Od položenog teorijskog ispita do konačnog polaganja praktičnog dela, neophodno je ispoštovati maksimalni zakonski rok od godinu dana. Kandidat ostvaruje pravo na položen praktičan ispit ukoliko su ispoštovane sve propisane norme, pravila saobraćaja, signalizacija, ograničenja i znakovna upozorenja.

Related Posts